OUTDOORPARK

v mesiacoch marec a apríl s čiastočným obmedzením prevádzky.