OUTDOORPARK

v mesiacoch marec, apríl a máj s čiastočným obmedzením prevádzky.